TAG

TAG

Tagu izvietošana paredzēta kontroles punktos.

Tagam ir radio frekvences identifikators ar kodētu unikālu kārtas numuru.

Tagu nolasīšanai un uzstādīšanai netiek izmantoti vadi.

Cena EUR 3,00