Garantija

Preču kvalitātes garantija

Mūsu preču kvalitātes garantijas laiks ir 12 mēneši, rēķinot no preces pārdošanas brīža pircējam. 

Garantija neattiecas uz iekārtu dabīgo nolietojumu  un informāciju, kas atrodas informācijas nesējos.

Garantijas  noteikumi

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem ( baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežojumi.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

  • - precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai trešā persona mēģinājusi novērst bojājumu;
  • - bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • - bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  • - Jūs izmantojāt nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  • - bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • - nav veikta regulāra servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama); 
  • - izmantojāt preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem)